Feed Jan Khur Preforma 1

Vi hjelper deg å snakke om

med helsevesenet

Er du og legen forberedt til timen får du bedre hjelp.


Preforma er en gratis tjeneste som gjennom en digital undersøkelse gir deg veiledning og råd slik at både du og din lege stiller bedre forberedt til legebesøket.

Bruk før du skal både til fastlegen og gynekologen når...

Du har en plage eller bekymring

Du vil ha en gynekologisk sjekk og evt en celleprøve

Gjør en digital kartlegging

Gjennomfør en gratis kartlegging ved å fylle ut vårt helhetlige spørreskjema

Få veileding og tilgang til ressurser

Du får veiledning, anbefalinger og ressurser basert på dine svar med en gang etter kartleggingen

Send svarene til din lege

Send dine svar til legen når du bestiller time, eller ta med svarene når du møter til time

Feed Jan Khur Preforma 3

Utviklet av spesialister

Preforma ble etablert av en gruppe gynekologer, ut fra et ønske om å gi bedre behandling og konkret veiledning til den enkelte kvinne om problemstillinger relatert til kvinnehelse.


Mange kvinner får ikke får god nok behandling av plager som i betydelig grad går ut over deres livskvalitet og helse. Preforma er et hjelpemiddel for kvinner og for leger for å gjøre dette bedre.


Ved å gjøre en digital kartlegging kartlegging av sykehistorien kan vi her gi persontilpassede råd og hjelpe legen og gi bedre behandling.


Les mer om oss

Anbefalt av leger

Ingeborg Engelsen, Gynekolog

Marianne Warloe, Fastlege

Yngvild Hannestad, Gynekolog

Stine Birkeland, Gynekolog

Marianne Natvik, Fastlege

Esther Kraus Gundersen, Fastlege

Feed Jan Khur Preforma 2 B

Vi tar kvinnehelse på alvor

Oppdatert
Kartleggingen tar utgangspunkt i forskning og beste kliniske praksis. Spørreskjemaet blir kontinuerlig oppdatert og forbedret av leger og forskere.


Helhetlig
Kvinnehelse kan være komplekst. Spørreskjemaet vil derfor starte med helheten, og deretter tilpasse spørsmålene ut fra hvem du er og hva du har opplevd.


Forståelig
Spørsmålene er lette for deg å forstå. Når kartleggingen er ferdig, lages det automatisk en tekst som setter ord på dine plager. Denne teksten gir alt legen trenger.


Målrettet
Ved å gjøre kartleggingen på forhånd, vil legen få bedre innsikt i dine problemer, og dere kan bruke mer av timen på å diskutere løsninger.

Leger

Har brukt løsningen siden 2018

Pasienter

9 av 10 mener at de får bedre hjelp enn de ellers ville gjort

Fra kvinner

Vanlige plager

Overgangsalderen

Svangerskapskvalme

Problemer med å bli gravid

Kraftige blødninger

Urinlekkasje

Uregelmessige blødninger

PCOS

Hormonubalanse

Smerter ved samleie

Feed Jan Khur Preforma 4

Få råd og veiledning gjennom vår gratis helseundersøkelse

Vi hjelper legen din til å forstå deg bedre. Den digitale undersøkelsen gir deg veiledning og råd slik at både du og din lege stiller bedre forberedt til legebesøket.

Ta undersøkelsen