Om oss

Preforma er etableret af en gruppe gynækologer, ud fra et ønske om at give bedre behandling og mere konkret vejledning til kvinder. For at gøre en brugervenlig og fremtidsrettet løsning tilgængelig for så mange som muligt, har vi sammensat et team med forståelse for teknologi, marketing, forretningsudvikling og økonomi. Fælles for alle i teamet er, at vi gerne vil bidrage til bedre kvinders sundhed, gennem konkrete løsninger.

Indtil videre har vi nået over 100.000 kvinder. Vi håber, vi kan hjælpe mange flere.

Image

Maria Barøy Ræder, Daglig leder, gynekolog, medisinsk ansvarlig

Maria er utdannet lege, er spesialist i gynekologi med doktorgrad i medisinsk genetikk. Hun har en postdoc med fokus på livmorkreft, med opphold på Harvard Medical School i Boston. Etter å vært overlege på Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus, startet hun egen gynekologipraksis. Det var her hun så behovet for et hjelpemiddel for å forbedre konsultasjonene, som ble til produktet som i dag leveres av Preforma. Maria er fra Lødingen, helt nord i Nordland.

Ingeborg kontor

Ingeborg Bøe Engelsen, Gynekolog

Ingeborg er utdannet lege og er spesialist i gynekologi med doktorgrad innen livmorkreft. Hun har 25 års arbeidserfaring fra sykehus, 7 år som seksjonsoverlege ved Gynekologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og er en erfaren kirurg med hovedfokus på laparoskopisk kirurgi. Hun har lang erfaring fra foreningsvirksomhet både i LVS ( leger i vitenskapelig stilling), spesialistkomiteen innen gynekologi og fødselshjelp og i Nordisk forening for avansert endoskopi. Jobber nå som avtalespesialist ved Bergen Spesialistsenter. Ingeborg bidrar med kvalitetssikring og kontinuerlig faglig utvikling av tjenestene i Preforma.

Bergen Spesialist Senter 2018 387 2

Yngvild Skåtun Hannestad, Gynekolog

Yngvild er utdannet lege og spesialist i gynekologi. Hun har en doktorgrad med fokus på urinlekkasje og har vært styreleder i Nordic urogynecological association (NUGA). Hun har 17 år erfaring som gynekolog, de siste 10 år fra spesialistpraksis. Yngvild bidrar med kvalitetssikring og kontinuerlig faglig utvikling av tjenestene fra Preforma.

Image 1

Hallgeir Skøien Varsi, Ansvarlig for økonomi og finansiering

Hallgeir er ansvarlig for at vi har nok ressurser, og at vi prioriterer ressursene våre riktig. Han har over 20 års erfaring med innovasjon, strategi og forretningsutvikling, blant annet fra Sopra Steria. Hallgeir er fra en liten bygd i Finnmark som heter Sirma, er Siviløkonom fra NHH og Master i internasjonal ledelse fra HEC i Paris.

5f7ee386df3515237b3d4700 Ingar Sørensen 1 min p 800

Madeleine Bundli Andresen, Ansvarlig for introduksjon av løsningen i Europa

Madeleine leder arbeidet med å tilpasse og introdusere Preforma sine løsninger i Europa. Madeleine er fra Oslo, og er utdannet Sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NMBU og University of California Berkeley. Hun har konsulenterfaring fra Capgemini og Sopra Steria, og har jobbet med prosjektledelse og markedsutvikling i blant annet Telia og L'Oréal.

5f7ee1a6f61299f8993d476a Dorian TBR 0496 min p 800

Dorian McFarland, Ansvarlig for fleksibilitet og skalerbarhet

Dorian har over 20 års erfaring som konsulent, arkitekt og teknisk utvikler. Dorian hjelper oss med å tenke kreativt og framtidsrettet, slik at vi kan skape mest mulig verdi for pasienter og leger, med de ressursene vi har. Dorian er kunstner med en Master of fine arts fra UCL i London, hvor han også opprinnelig kommer fra.Støttet af specialister

Kortlægningsværktøjet fra Preforma er allerede blevet brugt af gynækologer

som selv bruger løsningen til deres patienter. Erfaringer fra alle disse gynækologer og brug på over 100.000 patienter har været med til at gøre løsningen stadig bedre.

Anden støtte


Vi er taknemmelige for støtten fra Innovation Norway, Design and Architecture Norway (Doga) og EU (Women TechEU).

Feed Jan Khur Preforma 4

Få råd og veiledning gjennom vår gratis helseundersøkelse

Vi hjælper din læge med at forstå dig bedre. Den digitale undersøgelse giver dig vejledning og råd, så både du og din læge er bedre forberedt til lægebesøget.

Tag den digitale undersøgelse