Bedre konsultasjoner

Preforma.no er en tjeneste som skal hjelpe kvinner i sitt møte med helsevesenet. Hvis du som lege eller behandler ønsker å kartlegge bakgrunn og sykehistorie for dine pasienter, har vi en egen løsning for det.

MG 6877


For gynekologer


Ved å bruke Preforma sin løsningen for gynekologer får du som behandler en digital assistent som hjelper deg og dine pasienter til bedre konsultasjoner ved å automatisere journalopptaket. Du får en oppdatert og komplett sykehistorie for alle pasienter i din egen innboks før timen, slik at du er forberedt før besøket og slipper skrivearbeid i etterkant.


For fysioterapeuter


Vi har også en egen løsning for fysioterapeuter med egne kvinnehelsemoduler.

HER

Finner du mer informasjon om vår løsning til gynekologer og fysioterapeuter. Registrer deg for å teste programmet gratis.

Marianne Larsen Helland, Gynekolog

Det gjør dagen enklere og mer effektiv. Jeg er helt oppdatert på pasientens sykehistorie før pasienten kommer, og kan konsentrere meg om møtet med pasienten

Kathe Aase, Gynekolog

Gir pasienten mulighet til å skissere sitt formål med konsultasjonen, og gir meg i tillegg opplysninger om sykehistorien og medikamenter. Dette er et supert utgangspunkt for kommunikasjon med pasienten

Feed Jan Khur Preforma 4

Få råd og veiledning gjennom vår gratis helseundersøkelse

Vi hjelper legen din til å forstå deg bedre. Den digitale undersøkelsen gir deg veiledning og råd slik at både du og din lege stiller bedre forberedt til legebesøket.

Ta undersøkelsen