For helsepersonell

Preforma.no er en tjeneste som skal hjelpe kvinner i sitt møte med helsevesenet. Hvis du som lege eller behandler ønsker å kartlegge bakgrunn og sykehistorie for dine pasienter, har vi en egen løsning for det.

Løsningen for helsepersonell har vært på markedet siden 2021 og heter Perss. Det finnes mer info om løsningen på www.perss.no.


Løsningen innebærer at du som behandler får svarene og den oppsummerte sykehistorien fra dine pasienter direkte i en egen innboks de kommer til timen. Løsningen er sikker og gjør at du alltid er forberedt i møte med nye pasienten. Både du og pasienten opplever bedre konsultasjoner.


Det hele begynte med gynekologi og kvinnehelse, men sammen med spesialister på andre områder har vi fått laget en løsning for flere spesialiteter:


- Gynekologi

- Lunge

- Pediatri

- Øye

- Øre, nese, hals

- Gastro

- Fysioterapi


Les mer om Preforma for helsepersonell på www.perss.no, eller ta kontakt med oss:


Telefon +47 971 61 584, Kontakt@preforma.no

Feed Jan Khur Preforma 4

Få råd og veiledning gjennom vår gratis helseundersøkelse

Vi hjelper legen din til å forstå deg bedre. Den digitale undersøkelsen gir deg veiledning og råd slik at både du og din lege stiller bedre forberedt til legebesøket.

Ta undersøkelsen

Følg oss

Kontakt

Kontakt@preforma.no

Medisinsk ansvarlig lege:
Maria Ræder