Om oss

Preforma ble etablert av en gruppe gynekologer, ut fra et ønske om å gi bedre behandling og mer konkret veiledning til kvinner. For å få til en brukervennlig og framtidsrettet løsning tilgjengelig for så mange som mulig, har vi satt sammen et team med forståelse for teknologi, markedsføring, forretningsutvikling og økonomi. Felles for alle i teamet er at vi vil bidra til bedre kvinnehelse, gjennom konkrete løsninger.


Så langt har vi nådd over 100 000 kvinner. Vi håper vi kan hjelpe mange flere.

Image

Maria Barøy Ræder, Daglig leder, gynekolog, medisinsk ansvarlig

Maria er utdannet lege, er spesialist i gynekologi med doktorgrad i medisinsk genetikk. Hun har en postdoc med fokus på livmorkreft, med opphold på Harvard Medical School i Boston. Etter å vært overlege på Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus, startet hun egen gynekologipraksis. Det var her hun så behovet for et hjelpemiddel for å forbedre konsultasjonene, som ble til produktet som i dag leveres av Preforma.

Ingeborg kontor

Ingeborg Bøe Engelsen, Gynekolog

Ingeborg er utdannet lege og er spesialist i gynekologi med doktorgrad innen livmorkreft. Hun har 25 års arbeidserfaring fra sykehus, 7 år som seksjonsoverlege ved Gynekologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og er en erfaren kirurg med hovedfokus på laparoskopisk kirurgi. Hun har lang erfaring fra foreningsvirksomhet både i LVS ( leger i vitenskapelig stilling), spesialistkomiteen innen gynekologi og fødselshjelp og i Nordisk forening for avansert endoskopi. Jobber nå som avtalespesialist ved Bergen Spesialistsenter. Ingeborg bidrar med kvalitetssikring og kontinuerlig faglig utvikling av tjenestene i Preforma.

Bergen Spesialist Senter 2018 387 2

Yngvild Skåtun Hannestad, Gynekolog

Yngvild er utdannet lege og spesialist i gynekologi. Hun har en doktorgrad med fokus på urinlekkasje og har vært styreleder i Nordic urogynecological association (NUGA). Hun har 17 år erfaring som gynekolog, de siste 10 år fra spesialistpraksis. Yngvild bidrar med kvalitetssikring og kontinuerlig faglig utvikling av tjenestene fra Preforma

Image 1

Hallgeir Skøien Varsi, Ansvarlig for økonomi og finansiering

Hallgeir er ansvarlig for at vi har nok ressurser, og at vi prioriterer ressursene våre riktig. Han har over 20 års erfaring med innovasjon, strategi og forretningsutvikling, blant annet fra Sopra Steria. Hallgeir er fra en liten bygd i Finnmark som heter Sirma, er Siviløkonom fra NHH og Master i internasjonal ledelse fra HEC i Paris.

5f7ee386df3515237b3d4700 Ingar Sørensen 1 min p 800

Madeleine Bundli Andresen, Ansvarlig for introduksjon av løsningen i Europa

Madeleine leder arbeidet med å tilpasse og introdusere Preforma sine løsninger i Europa. Madeleine er fra Oslo, og er utdannet Sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NMBU og University of California Berkeley. Hun har konsulenterfaring fra Capgemini og Sopra Steria, og har jobbet med prosjektledelse og markedsutvikling i blant annet Telia og L'Oréal.

5f7ee1a6f61299f8993d476a Dorian TBR 0496 min p 800

Dorian McFarland, Ansvarlig for fleksibilitet og skalerbarhet

Dorian har over 20 års erfaring som konsulent, arkitekt og teknisk utvikler. Dorian hjelper oss med å tenke kreativt og framtidsrettet, slik at vi kan skape mest mulig verdi for pasienter og leger, med de ressursene vi har. Dorian er kunstner med en Master of fine arts fra UCL i London, hvor han også opprinnelig kommer fra.Støttet av spesialister


Kartleggingsverktøyet fra Preforma har allerede vært i bruk hos gynekologer over hele landet
som selv bruker løsningen for sine pasienter. Erfaringer fra alle disse gynekologene og bruk på over 100 000 pasienter har bidratt til å gjøre løsningen stadig bedre.


Annen støtte

Vi er takknemlig for støtte fra Innovasjon Norge, Design og arkitektur Norge (Doga) og EU (Women TechEU).

Feed Jan Khur Preforma 4

Få råd og veiledning gjennom vår gratis helseundersøkelse

Vi hjelper legen din til å forstå deg bedre. Den digitale undersøkelsen gir deg veiledning og råd slik at både du og din lege stiller bedre forberedt til legebesøket.

Ta undersøkelsen