Feed Jan Khur Preforma 1

Vi hjälper dig att prata om

med sjukvården

Om du och läkaren är förberedda på mötet får du bättre hjälp.


Preforma är en kostnadsfri tjänst som genom en digital undersökning ger dig vägledning och råd så att både du och din läkare är bättre förberedda inför läkarbesöket.

Använd innan du går till både husläkare och gynekolog när...

Du har ett problem

Du ska du på gynekologisk cellprovtagning eller check

Gör en digital kartläggning

Genomför en kostnadsfri undersökning genom att fylla i vårt frågeformulär

Få vägledning och tillgång till resurser

Du kommer att få vägledning, rekommendationer och resurser anpassad till dig direkt efter undersökningen

Skicka svaren till din läkare

Skicka dina svar till läkaren när du bokar din tid, eller ta med dig svaren när du kommer på din tid

Feed Jan Khur Preforma 3

Utvecklad av specialister


Preforma bildades av en grupp gynekologer, utifrån en önskan att ge bättre behandling och konkret vägledning till den enskilda kvinnan i frågor som rör kvinnors hälsa.

Många kvinnor får inte tillräckligt bra behandling för besvär som väsentligt påverkar deras livskvalitet och hälsa. Preforma är ett hjälpmedel för kvinnor och för läkare att göra detta bättre.

Genom att göra en digital kartläggning av sjukdomshistorien kan vi här ge personlig information och hjälpa läkaren och ge bättre behandling.Läs mer om oss

Rekommenderas av läkare

Ingeborg Engelsen, Gynekolog

Marianne Warloe, GP

Yngvild Hannestad, Gynekolog

Stine Birkeland, Gynekolog

Marianne Natvik, GP

Esther Kraus Gundersen, Fastlege

Feed Jan Khur Preforma 2 B


Vi tar kvinnors hälsa på allvar


Uppdaterad

Kartläggningen baseras på forskning och bästa kliniska praxis. Enkäten uppdateras och förbättras kontinuerligt av läkare och forskare.

Fullständigt

Kvinnors hälsa kan vara komplex. Enkäten kommer därför att börja med helheten, och sedan anpassa frågorna utifrån vem du är och vad du har upplevt.

Begriplig

Frågorna är lätta för dig att förstå. När kartläggningen är klar skapas automatiskt en text som sätter ord på dina problem. Denna text ger allt läkaren behöver.

Målinriktad

Genom att göra kartläggningen i förväg får läkaren en bättre insikt i dina problem, och du kan ägna mer av timmen åt att diskutera lösningar.

Läkare

Har använt lösningen sedan 2018

Pasienter

9 av 10 tror att de får bättre hjälp än de annars skulle få

Från kvinnor

Vanliga besvär

Klimakteriet

Illamående av graviditeten

Graviditetsönskemål

Kraftiga blödningar

Urinläckage

Oregelbundna blödningar

PCOS

Hormonell obalans

Smärta under samlag

Feed Jan Khur Preforma 4

Få information och vägledning genom vår kostnadsfria kartläggning av din hälsa

Vi hjälper din läkare att förstå dig bättre. Den digitala kartläggning ger dig vägledning och råd så att både du och din läkare är bättre förberedda inför läkarbesöket.

Göra en digital kartläggning