Bättre konsultationer

Preforma.no är en tjänst för att hjälpa kvinnor i deras möte med sjukvården. Vill du som läkare eller terapeut kartlägga dina patienters bakgrund och sjukdomshistoria så har vi en separat lösning för det.

MG 6877

För gynekologer

Genom att använda Preformas lösning för gynekologer får du som läkare en digital assistent som hjälper dig och dina patienter till bättre konsultationer genom att automatisera journalföringen. Du får en uppdaterad och fullständig sjukhistorik för alla patienter i din egen inbox innan mötet, så att du är förberedd inför besöket och slipper skrivararbete efteråt.


För sjukgymnaster

Vi har också en separat lösning för sjukgymnaster med egna kvinnohälsomoduler.


HÄR

Hittar du mer information om vår lösning för gynekologer och sjukgymnaster. Registrera dig för att testa programmet gratis.

Kathe Aase, Gynekolog

Ger patienten möjlighet att beskriva sitt önskemål med konsultationen, och ger mig även information om sin sjukdomshistoria och mediciner. Detta är en bra utgångspunkt för kommunikation med patienten

Marianne Larsen Helland, Gynekolog

Det gör dagen enklare och mer effektiv. Jag är helt uppdaterad på patientens sjukdomshistoria innan patienten kommer, och kan koncentrera mig på mötet med patienten

Feed Jan Khur Preforma 4

Få information och vägledning genom vår kostnadsfria kartläggning av din hälsa

Vi hjälper din läkare att förstå dig bättre. Den digitala kartläggning ger dig vägledning och råd så att både du och din läkare är bättre förberedda inför läkarbesöket.

Göra en digital kartläggning