Om oss


Preforma bildades av en grupp gynekologer, utifrån en önskan att ge bättre behandling och mer konkret vägledning till kvinnor. För att göra en användarvänlig och framtidsinriktad lösning tillgänglig för så många som möjligt har vi satt ihop ett team med förståelse för teknik, marknadsföring, affärsutveckling och ekonomi. Gemensamt för alla i teamet är att vi vill bidra till bättre kvinnors hälsa, genom konkreta lösningar.

Hittills har vi nått över 100 000 kvinnor. Vi hoppas att vi kan hjälpa många fler.

Image

Maria Barøy Ræder, Daglig leder, gynekolog, medisinsk ansvarlig

Maria är specialist i gynekologi med doktorsexamen i medicinsk genetik. Hon har en postdoc med fokus på livmodercancer, med ett residency vid Harvard Medical School i Boston. Efter att ha varit överläkare vid Kvinnokliniken vid Haukelands universitetssjukhus startade hon en egen gynekologmottagning. Det var här hon såg behovet av ett hjälpmedel för att förbättra konsultationerna, vilket blev den produkt som Preforma tillhandahåller idag.

Ingeborg kontor

Ingeborg Bøe Engelsen, Gynekolog

Ingeborg är specialist i gynekologi med doktorsexamen i livmodercancer. Hon har 25 års sjukhusarbetslivserfarenhet, 7 år som sektionschef på gynekologiska avdelningen på Haukelands universitetssjukhus och är en erfaren kirurg med huvudfokus på laparoskopisk kirurgi. Hon har lång erfarenhet från föreningsverksamhet både inom LVS (läkare i vetenskapliga befattningar), specialistnämnden i gynekologi och obstetrik och i Nordiska föreningen för avancerad endoskopi. Arbetar nu som avtalsspecialist på Bergen Spesialistsenter. Ingeborg bidrar med kvalitetssäkring och kontinuerlig professionell utveckling av tjänsterna i Preforma.

Bergen Spesialist Senter 2018 387 2

Yngvild Skåtun Hannestad, Gynekolog

Yngvild är specialist i gynekologi. Hon har en doktorsexamen med inriktning på urinläckage och har varit ordförande i Nordiska urogynekologiska föreningen (NUGA). Hon har 17 års erfarenhet som gynekolog, de senaste 10 åren från specialistpraktik. Yngvild bidrar med kvalitetssäkring och kontinuerlig professionell utveckling av tjänsterna från Preforma.

Image 1

Hallgeir Skøien Varsi, Ansvarlig for økonomi og finansiering

Hallgeir ansvarar för att vi har tillräckligt med resurser och att vi prioriterar våra resurser rätt. Han har över 20 års erfarenhet av innovation, strategi och affärsutveckling, bland annat från Sopra Steria. Hallgeir kommer från en liten by i Finnmark som heter Sirma, är civilekonom från NHH och Master i International Management från HEC i Paris.

5f7ee386df3515237b3d4700 Ingar Sørensen 1 min p 800

Madeleine Bundli Andresen, Ansvarlig for introduksjon av løsningen i Europa

Madeleine leder arbetet med att anpassa och introducera Preformas lösningar i Europa. Madeleine kommer från Oslo och har en examen i civilingenjör i industriell ekonomi och teknologiledning från NMBU och University of California Berkeley. Hon har konsulterfarenhet från Capgemini och Sopra Steria, och har arbetat med projektledning och marknadsutveckling i bland annat Telia och L'Oréal.

5f7ee1a6f61299f8993d476a Dorian TBR 0496 min p 800

Dorian McFarland, Ansvarlig for fleksibilitet og skalerbarhet

Dorian har over 20 års erfaring som konsulent, arkitekt og teknisk utvikler. Dorian hjelper oss med å tenke kreativt og framtidsrettet, slik at vi kan skape mest mulig verdi for pasienter og leger, med de ressursene vi har. Dorian er kunstner med en Master of fine arts fra UCL i London, hvor han også opprinnelig kommer fra.Stöds av specialister

Kartläggningsverktyget från Preforma har redan använts av mange gynekologer

som själva använder lösningen för sina patienter. Erfarenheter från alla dessa gynekologer och användning på över 100 000 patienter har bidragit till att göra lösningen allt bättre.Annat stöd


Vi är tacksamma för stöd från Innovation Norway, Design and Architecture Norway (Doga) och EU (Women TechEU)


Feed Jan Khur Preforma 4

Få information och vägledning genom vår kostnadsfria kartläggning av din hälsa

Vi hjälper din läkare att förstå dig bättre. Den digitala kartläggning ger dig vägledning och råd så att både du och din läkare är bättre förberedda inför läkarbesöket.

Göra en digital kartläggning