Slik fungerer det

Preforma er et verktøy som setter ord på dine utfordringer, og hjelper deg i møtet med helsevesenet.

1

Gjennomfør vår digitale undersøkelse


Gjennom et spørreskjema kartlegger vi dine symptomer, medisiner og sykehistorie for å få et helhetlig bilde av deg og dine utfordringer.

2

Oppsummeringen er klar med en gang


Dine svar gjøres umiddelbart om til en autogenerert tekst som summerer opp bakgrunnen og sykehistorien din. Du får en konkret anbefaling, en tekst du kan sende direkte til legen din, og forslag til tekster du kan ha interesse av å lese før timen.

3

Send svarene dine direkte til legen når du bestiller legetime


Når du bestiller legetime kan sende din autogenererte tekst direkte via helsenorge eller det systemet legekontoret bruker

Feed Jan Khur Preforma 4

Få råd og veiledning gjennom vår gratis helseundersøkelse

Vi hjelper legen din til å forstå deg bedre. Den digitale undersøkelsen gir deg veiledning og råd slik at både du og din lege stiller bedre forberedt til legebesøket.

Ta undersøkelsen